Modellbibliotek

 

Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt

Mål, samband och mätmetoder
Sven-Erik Johansson och Mikael Runsten
Studentlitteratur
2017, 4:e upplagan

Boken innehåller en redovisningsbaserad modell för integrerad analys av företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Framställningen är koncentrerad till grundläggande begrepp, redovisningsmått och samband. För siffermässig illustration används ett genomgående exempel med successivt ökad detaljeringsnivå. För att se den praktiska relevansen av bokens begreppsapparat är läsning av ”riktiga” årsredovisningar att starkt rekommendera. M.a.o. läs och begrunda skrivningar kring finansiella strategier och måltal. Analysera tabeller med nyckeltal som beskriver företagens finansiella utveckling och fundera över deras val av centrala mått för att beskriva just deras verksamhet.

Ytterligare ett sätt att göra bokens innehåll till ditt eget är att jobba med bolag och siffror som du bryr dig om. Beräkna nyckeltal och testa känsligheten för olika alternativa val av finansiering och händelseförlopp. För att underlätta ditt arbete med detta har vi konstruerat ett antal enkla (och ibland mer komplicerade) Excel-modeller som du kan ladda ner och experimentera med. Rubrikerna ger vägledning av vad modellerna försöker fånga.

Glöm aldrig bort att en modell är praktisk, men dum! De kloka slutsatserna måste du dra själv.

DuPontkurvor

Modeller för att illustrera hur lönsamheten för ett företag i grafisk form kan illustreras som en kombination av företagets marginal och kapitalomsättningshastighet (se kapitel 6 i boken). Ange information för ett eller flera företag och ett eller flera år.

DuPont-träd

Modeller för att illustrera hur lönsamheten för ett företag kan analyseras i först marginal och kapitalomsättningshastighet (se kapitel 6 i boken). Respektive faktor kan sedan analyseras med utgångspunkt i ytterligare uppdelning.

Relativa rapporter

Bifogade modeller underlättar skapandet av så kallade relativa rapporter. Det är resultat- och balansräkningar satta i procent av företagets årsomsättning. Denna typ av rapporter underlättar ett snabbt fokus på vad som är speciellt i det analyserade företaget. Exempelvis, vilken typ av tillgångar har företaget mycket eller lite av? Vad beror det på? Vad betyder det? Dokumentet strategiska frågor till en balansräkning ger inspiration till saker att leta efter.

Motsvarande rapporter, men normerade med antal anställda eller antal kvadratmeter kan vässa en analys av exempelvis konsultbolag och fastighetsbolag.

Hävstångssambandet

Bifogade modeller underlättar beräknandet komponenterna i hävstångssambandet. Läs mer i kapitel 3 till 6 i boken.

Tillväxtssambandet

Bifogade modeller underlättar förståelsen för komponenterna i tillväxtssambandet. Läs mer i kapitel 7, 8 och 10 i boken.

What-if

Modeller för utvärdering av olika affärsscenarios.

Företags- och aktievärdering

Modeller som underlättar förståelsen av bokens diskussion i kapitel 11. Testa gärna verktygen för företag som du är intresserad av.

Ålderskalkylator

Enkel modell som beräknar livslängd och ålder på anläggningstillgångar baserad på vanlig information i företagens fotnoter. Se kapitel 13 i boken.

Aktivera immateriella satsningar

Enkel modell som underlättar en analys av hur resultat- och balsanräkningen samt centrala nyckeltal skulle påverkas om vissa satsningar aktiverades snarare än kostnadsfördes. Se kapitel 13 i boken.

Övningsuppgifter

Ett antal av övningsuppgifterna i boken upprepas här. Förslag på lösningar bifogas.

Bilder och bildspel

Ett antal centrala bilder från boken som kanske kan komma till användning i något presentations- eller ett undervisningssammanhang.

Avslutningsvis bifogas några powerpoint-bilder som med fördel ses i animerat läge. Avsikten är att underlätta förståelsen för vissa centrala koncept i boken.

= Workshop IRL

= Workshop online

= Financial test

Customized program | Topic
Open Enrollment | Profession | swedish only

= Workshop IRL

= Workshop online

= Financial test

Customized program | Topic

= Workshop IRL

= Workshop online

= Financial test

Customized program | Topic
Open Enrollment | profession | swedish only
Open Enrollment | Industry | swedish only
Open Enrollment | swedish
Open Enrollment | Profession | swedish only
Support offers

Bild & Runsten Financial Opinion

We offer high quality second opinion to decision makers, for instance when a takeover bid is to be placed. We help shed light over questions such as: Is the suggested price reasonable? Have the relevant circumstances been considered?  Which profitability do we need to reach to motivate the price? We restrict our services to give second opinions, hence we do not provide first opinions.

Bild & Runsten has a unique advisor position combining deep theoretical financial competence, outstanding pedagogical skills, and thorough business understanding. We have PhD-degrees, diplomas in pedagogy and many years of experience from teaching managers and board members business finance. The amount of teaching awards from executive education and business schools is a strong indicator of our teaching quality and impact.

We have had roles as experts in high profile financial disputes such Livförsäkringsaktiebolaget Skandia versus Försäkringsaktiebolaget Skandia, Carnegie versus Riksgälden and Swedish electric grid owners versus Energimarknadsinpektionen.

If you want our financial opinion, do not hesitate to contact us.

= Workshop IRL

= Workshop online

= Financial test

Customized program | Topic
Open Enrollment | Industry | swedish only
Support offers

Bild & Runsten Financial Models

A core competence of Bild & Runsten, in any financial learning situation, is to integrate financial consequences and business activities. Tailormade financial models, often built in spread sheet programs, can play an important role in this context.

We have built many financial models over the years, always keeping in mind our moto ‘the simpler the better’ and our credo ‘never ask a model a question it wasn’t built to answer’. The models have served us well by increasing the knowledge of both our clients and ourselves.

Our standard advise to people asking for a financial model is ‘construct your own’. By doing it themselves they will deepen their financial learning. Still, even the one who opts to follow our advise can benefit from some inspiration. Therefore, you will below find a selected few of our models.

Should you need our assistance, please let us know!

= Workshop IRL

= Workshop online

= Financial test

10 weeks

Customized program | Mission

= Workshop IRL

= Workshop online

= Financial test

12 weeks

Customized program | Profession
Support offers

Bild & Runsten Financial Coaching

Have you ever hired a personal trainer to boost your fitness? Have you considered to let a piano tutor help you master your favourite pieces? Well, then you have an idea what Bild & Runsten Financial Coaching can offer, namely precious sessions one-to-one with one of our experienced partners, be it in real life or over the internet.

We have helped business leaders and financial specialist to broaden or deepen their desired knowledge since 2003. Among other topics, we have dived into discussions about which KPIs to prioritize, how to structure a takeover deal, and how to communicate financials to the board. Yet, it is important to emphasize that our core is financial learning, and not financial consulting.

Our clients have typically come from listed companies, family owned businesses, or state owned enterprises. Some have been politicians and entrepreneurs. They have been united in a conviction that Bild & Runsten can offer something truly unique, something they can not get in open enrollment programmes at business schools or consultancy firms.

Naturally, most clients have been Swedish, but we have also helped Norwegians, Danes, Finns, Frenchmen, and Americans to develop. The list of positions is fairly long, we have met owners, chairmen, CEOs, CFOs, CTOs, CCOs, CIOs and some others.

Should this be something for you, don’t hesitate to contact us!

Support offers

Bild & Runsten Financial Test

In many situations there is a need to assess financial knowledge, be it board evaluation, recruitment, change management endeavours, or training preparations. To meet this need, we have developed Bild & Runsten Financial Test (BRFT). It contains hundreds of financial questions that can be twisted to meet your unique purpose.

Follow the link below to get a flavour of a test we designed for a client with a specific purpose in mind. The client wanted to test the organisation’s knowledge about its main KPI – the Operating Margin. In this particular case, we wanted to test the knowledge about why the Operating Margin is important, how it can be improved and what is included in the measure.

Support offers

Bild & Runsten Financial Intelligence

Strategic Business Finance Intelligence is worthwhile. It can shed light on questions such as: Who is performing best in our industry? How good are we at attracting supplier financing compared to our peers? Who of our competitors has the muscles to lead the consolidation of our industry? Who in our industry will face financial problems in the next downturn?

To answer the questions above, and many more, we have developed Bild & Runsten Financial Intelligence (BRFI). Basically, it is a database benefitting from our deep expertise of performing high quality analyses of companies’ financials. Its careful selection of relevant KPIs, user-friendly presentation format, and appealing layout enables true financial learning and very powerful company analysis, both over time and across companies.

You can order analysis of company financials from us. We will upload them in BRFI and give you unique access to the companies on your wish list.

Follow the link below to get a flavour of how relative reports may look.

Login: demo@brfi.se
Password: demo

Best Teacher Awards given to
Bild & Runsten over the years:

Wirtschaftsuniversität Wien – PMBA 2020
Wirtschaftsuniversität Wien – PMBA 2019
Wirtschaftsuniversität Wien – PMBA 2018
Wirtschaftsuniversität Wien – PMBA 2017
Stockholm School of Economics – MSc 2016
Stockholm School of Economics – EMBA 2012
Stockholm School of Economics – EMBA 2011
Hanken & SSE – Best exec faculty 2010
Stockholm School of Economics – EMBA 2010
Stockholm School of Economics – EMBA 2009
Stockholm School of Economics – MBA 2007
Stockholm School of Economics – MBA 2005
Stockholm School of Economics – BSc 1995