Vad?

Vi erbjuder finansiell kompetensutveckling. Vi fokuserar främst på finansiell rapportering, finansiell analys, företagsvärdering och företagsförvärv.

 

I nära dialog med våra klienter identifierar vi utvecklingsbehoven och utformar ett program och ett pedagogiskt anslag som kan möta dem.

 

Det är viktigt för oss att de finansiella frågorna sätts i sitt affärsmässiga sammanhang. Vi gör det genom att utgå från klientens affärsmiljö (kunder, leverantörer och konkurrenter) och koppla till exempelvis strategifrågor eller verksamhetsstyrning.

Hur?

Vi vet att lärande tar tid och att människor lär på olika sätt. Vi vet också att olika frågor kräver olika pedagogik och att varje fråga kan illustreras på mer än ett sätt. Vi behärskar de pedagogiska metoder som gör att lärande med bestående effekt uppstår.

 

Vår utgångspunkt är företagets verklighet. Vi adderar vid behov de modeller och teorier som kan hjälpa dig att förstå den verkligheten.

 

Våra pedagogiska metoder spänner över problembaserad inlärning, interaktiva föreläsningar, simulering, rollspel, praktikfall, lärdagbok och e-learning. Vi är också världsledande i att leverera utbildning på distans genom webinarer och investerar kontinuerligt i vår specialbyggda webinarstudio.

 

Våra utbildningar ger ett mervärde i form av exempelvis finansiella strategiska analyser av det egna företaget och dess omvärld, konkret genomlysning av de finansiella konsekvenserna av affärsplaner, med mera.

För vem?

En klient kan vilja dra nytta av att etablera ett enhetligt och begripligt finansiellt språk inom företaget, från styrelsen och ut i organisationen.

 

En annan klient kan stå inför, eller vara mitt uppe i, en förändring vars finansiella förutsättningar och konsekvenser behöver diskuteras.

 

En tredje klient kan vara en nytillträdd VD som vill ha ett bollplank för att vara rustad att möta utmaningarna i den nya rollen.

 

En fjärde klient kan vara ett ledarskapsinstitut eller en business school som vill ha ett kortare eller längre inslag om finansiella frågor, kanske två dagar i ett ledarutvecklingsprogram eller fyra veckor i ett MBA program.

Vi bidrar dessutom regelbundet i program hos

SSE EXED vid Handelshögskolan i Stockholm, Hanken & SSE (Helsingfors) och WU Executive Academy (Wien). Vi har genom åren också bidragit i program hos IMD Lausanne, INSEAD Fontainebleu, SDA Bocconi Milan, Kellogg School of Management NWU Evanston, och HEC Paris.

 

Referenser

Ta kontakt med oss så förser vi dig med referenser som kan berätta mer!

Vi har under de senaste åren genomfört utbildning för bland andra

ABB, A.P. Møller – Maersk, AstraZeneca, Atlas Copco, Axel Johnson, BillerudKorsnäs, Cargotec, Carlsberg, Cerealia, Chips, Damco, Dekra, De Laval, Diligentia, Dometic, Electrolux, Elektroskandia, EO, Ericsson, Erste Bank, FL Smidth, Folksam, Fortum, Foyen, Gernandt & Danielsson, Getinge, Hafslund, Handelsbanken, Hennes & Mauritz, HL Display, Holmen, HP, Investor, Kinnevik, KPMG, Kreab, Lantmännen, Leksandsbröd, Lernia, Lindahl, LKAB, MillNet, Morningstar, MTR, Munters, NasdaqOMX, NCC, Nobia, Nokia, NorgesGruppen, Norra Skogsägarna, Opus, Orkla, Permobil, Roschier, SAAB, Sapa, SAS, Scania, Schibsted, SEB, Semcon, Setterwalls, Skanska, Skellefteå Kraft, SKF, Spendrups, SSAB, Stena, StoraEnso, Svenska kyrkan, Swecon, Swedbank, Swedish Match, Systembolaget, Södra, Telenor, TeliaSonera, Thurne Teknik, Tieto, Totaltek, Toyota, 3, TUI Fly, Umoe, Vattenfall, Volkswagen, Volvo, White Arkitekter, White & Case, ÅF, Åkers, Öhmans.

Om jag vill föra en människa mot ett speciellt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon hjälper andra.

 

För att hjälpa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig, och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, kan jag heller inte hjälpa någon.

Søren Kirkegaard

Bild & Runsten AB

Tillsammans har vi ett sekels erfarenhet av att utveckla och genomföra världsledande utbildningsprogram. Våra ledstjärnor är att sätta deltagaren i centrum och att vara pedagogiskt innovativa för att uppnå högsta möjliga lärande. Vi är fyra delägare med civilekonom- och doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm. Vi har även diplom i pedagogik från International Teachers Programme (ITP). Tillsammans har vi röstats fram till bästa lärare av såväl studenter (civilekonom, MSc, MBA, EMBA) som företagsledare. 

Erik Alenius

Partner

erik@bildrunsten.se
+46 709-749 545

Magnus Bild

Founding Partner

magnus@bildrunsten.se
+46 708-662 618

Mikael Runsten

Founding Partner

mikael@bildrunsten.se
+46 707-358 365

Hanna Setterberg

Partner

hanna@bildrunsten.se
+46 707-737 081

Linda Portnoff

Associate

Johan Alenius

Teknik & Design

johan@bildrunsten.se
+46 709-649 845

Adress:

Skeppar Olofs gränd 3
111 31 Stockholm
Sverige

Kontakta oss